Zadania domowe!

100 ćwiczeń do samodzielnego wykonania
40 indywidualnych umiejętności